ZadrugArt
ZadrugArt

Projekt "ZadrugArt - platforma za suradnju i razvoj nezavisne kulture grada Zadra" odobren u sklopu poziva "Kultura u centru", financiran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

 

 

Naziv projekta:

ZadrugArt - platforma za suradnju i razvoj nezavisne kulture grada Zadra

Naziv korisnika:

Zajednica udruga Centar nezavisne kulture

Projektni partneri:

 

Grad Zadar

Gradska knjižnica Zadar

Koncertni ured Zadar

Ukupna vrijednost: 

1.867.528,51 HRK (bespovratna sredstva 100%)

Razdoblje provedbe projekta: 

studeni 2018. - listopad 2020. godine

Program: 

OP Učinkoviti ljudski potencijali

Fond: 

Europski socijalni fond

Projekt "ZadrugArt - platforma za suradnju i razvoj nezavisne kulture grada Zadra", kroz 24 mjeseca provedbe, adresirat će probleme slabe umreženosti i suradnje između javnog i civilnog sektora te nedostatnih kapaciteta za donošenje politika bitnih za razvoj nezavisne kulture grada utemeljenih na sudioničkom upravljanju.

Projekt se bavi izgradnjom modela javno-civilnog partnerstva koji treba omogućiti provedbu sudioničkog upravljanja u razvoju Centra za mlade te promovira pristup uključivanja građana, međusektorske suradnje i dobrog upravljanja kod donošenja politika od važnosti za razvoj nezavisne kulture grada.

Kroz dva tematska elementa, uspostavit će se model sudioničkog upravljanja te izraditi komunikacijski plan Centra za mlade grada Zadra, odnosno održat će se kulturno-umjetnički program "ZadrugArt - zajedno za drugačiji grad" s ciljem jačanja kapaciteta ciljnih skupina s područja grada Zadra za sudioničko upravljanje u kulturi s naglaskom na sudioničko upravljanje u društveno-kulturnim centrima. Osim toga, cilj je uključiti i podići razinu svijesti javnosti, predstavnika javnog i civilnog sektora o važnosti sudioničkog upravljanja u facilitiranju razvoja nezavisne kulture grada Zadra.

Partnerstvo čine Zajednica udruga Centar nezavisne kulture, Grad Zadar, Gradska knjižnica Zadar i Koncertni ured Zadar, a projekt se u potpunosti financira iz Europskog socijalnog fonda.