Elders in action
Elders in action

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naziv projekta: Elders in action
 Nositelj projekta:  ZADRA Nova
 Projektni partneri: 

22 projektna partnera iz 5 zemalja:

Italija – Sardinija, Toskana, Piemonte, Liguria, Molise, Umbria

Francuska – Općina Valreas, Općina Venelles, Općina Chindrieux, Općina Chanaz, Općina Motz

Danska – Grad Vejle

Hrvatska – Grad Zadar, Grad Obrovac, Općina Ražanac

Njemačka – Općina Greussenheim

 Ukupna vrijednost projekta:  100.000,00 EUR
Program: Europe for Citizens (Europa za građane)

 

Opći cilj EU projekta Elders in action je okupljanje građana 5 europskih zemalja i njihovih zastupnika u svrhu razmijene i rasprave dobrih praksi, ideja i inovativnih instrumenata za promicanje zajedničkog djelovanja na temu aktivnog starenja. Projekt je usmjeren u cilju ostvarenja strategija razvoja volonterstva i aktivnog starenja, odnosno dvaju temeljnih elemenata europskih socijalnih politika.

Ostvareni rezultati projekta su:

  • Razmijenjena iskustva i dobre prakse u području volontiranja i njegovog utjecaja na starenje stanovništva, i korelacija koje postoje između ta dva faktora na društveno-kulturnom i gospodarskom planu.
  • Osnažene postojeće i izgrađene nove veze (twinning, partnerstvo) između predstavnika lokalne samouprave i stanovništva, te između udruga volontera i partnera na temu starenja stanovništva,
  • Pružen osvrt na kulturni identitet i jačanje lokalne zajednice europskog građanstva i osjećaja pripadnosti Europskoj uniji;
  • Osnaženo aktivno sudjelovanje građana u lokalnim zajednicama;
  • Raspravljene i izrađene nove projektne ideje

 

Europski program "Europa za građane" - Mjera 1.2 "Mreže pobratimljenih gradova" pruža priliku lokalnim vlastima za izgradnju i razvoj mreže talijanskih i europskih općina te predstavlja priliku za raspravu i razmjenu dobre prakse o pitanjima od zajedničkog interesa i djeluju kao "polazna točka" za zajedničko podnošenje novih projektnih ideja. Stvorena mreža se treba temeljiti na već postojećim odnosima među općinama koje sudjeluju i mora uključiti institucije iz najmanje 4 zemlje, uključujući i one koji mogu sudjelovati u programu (sve zemlje EU-a, Hrvatske, Albanije i Makedonije ). Europa je sada suočena s izazovima koji se ne mogu riješiti u nekoliko mjeseci ili kratkovidnim mjerama, kako u gospodarskim tako i u društvenim poljima. Jedan takav izazov svakako predstavlja progresivno starenje stanovništva i potrebe za svjesnim upravljanjem ovog demografskog trenda. Kako bi se povećala svijest o tom problemu, EU je odlučila proglasiti 2012. Europsku godinu aktivnog starenja i solidarnosti među generacijama. Eurostat, europski statistički institut, je ukazivao na taj problem više puta, a posebno u svom izvješću od rujna 2011. godine.

Problemi povezani s ovim pitanjem su brojni i složeni te je jasno svim političkim akterima kako je potrebna hitna intervencija stoga se predlažu konkretne ideje za upravljanje starenjem stanovništva, kako na europskoj, nacionalnoj i osobito na lokalnoj razini , gdje su ova pitanja osjetljivija. U ovom trenutku možemo predstaviti ovaj projektni prijedlog, koji bi trebao stvoriti mrežu europskih gradova, ujedinjeni i spremni ćemo se suočiti sa ovim pitanjima i doći do nekih konkretnih prijedloga i rješenja u upravljanju aktivnim starenjem stanovništva koristeći najbolje resurse volonterskog sektora.

Na primjer, pitanja globalizacije, tranzicije prema gospodarstvu znanja, demografske promjene, imigracije te jačanje individualizma su jednako važni izazovi. U tom kontekstu duboko osvrt na korištenje volontiranja kao alat za rješavanje tih izazova će biti korisno ne samo partnerima nego i svima onima koji volontiranje a volonterska iskustva se mogu ponovno koristiti kao ideje i prijedlozi za projekt ELDERS IN ACTION. Volontiranje i uključenost starijih osoba za njihovo aktivno starenje ide upravo u istom smjeru u kojem idu i strategije EU-e (Lisabonske agende). U razvoju ovog projekta će se dati posebnu pozornost na stavove građana i organizacija civilnog društva te će vještinama pridonijeti stvaranju održivog znanja utemeljenog na učinkovitim načinima da se osigura socijalna kohezija, a sve u perspektivi volonterskog sektora.