Zeleni otoci I
Zeleni otoci I

Naziv projekta: Proširenje postojećih I  izgradnja novih zelenih površina - Zeleni otoci I

Program: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Početak provedbe: 2023.

Završetak provedbe: 2026.

Ukupna vrijednost projekta: 552.131,09 EUR

Stopa (su)financiranja: 72,11%

 

Obuhvat ovog projekta odnosi se sadnju pojedinačnih i grupa stabala i drvoreda na definiranim lokacijama na području grada Zadra u svrhu povećanja postojećih i izgradnje novih zelenih površina u gradu Zadru.

Na ovaj način i ovim projektom Grad Zadar doprinosi razvoju "zelene infrastrukture" u urbanim i periurbanim područjima grada Zadra.

Projektom će se doprinijeti jačanju otpornosti urbanog područja grada Zadra na antropogene pritiske uvjetovane klimatskim promjenama.

Također, projektom se doprinosi izgradnji sigurnih točaka ("skloništa od toplinskih valova") u slučaju ekstremnih meteoroloških uvjeta (vrućina) na području grada.

Projekt je odobren na Javnom pozivu za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama definiranih u nacionalnim i lokalnim strateškim i planskim dokumentima.