Foster Children Rights
Foster Children Rights

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv projekta: Foster Children Rights - Fostering rights of young children with disabilities and their families
Naziv nositelja: Društvo "Naša djeca" Zadar
Projektni partneri:  Grad Zadar, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA Nova, Zadarska županija, Udruga odgajatelja "Maraške", Caritas Zadarske Nadbiskupije, Volonterski centar Zadar
Ukupna vrijednost projekta:  130.186,90 EUR

 

Projekt "Foster Children Rights" će biti implementiran kroz 4 radna paketa koja su podijeljena u 15 aktivnosti i 24 podaktivnosti. Cilj projekta je bliža suradnja javnog i civilnog sektora te povećanje nivoa prava i kvalitete života male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji. Jedan od ciljeva je jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s malom djecom sa teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima te jačanje javne svijesti o pravima i potrebama male djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja. Specifični ciljevi će biti ostvareni edukacijom stručnjaka koji svakodnevno rade s malom djecom s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima, odnosno pedijatara, logopeda, specijalista za ranu intervenciju, psihologa, edukatora, učitelja i ostalog značajnog medicinskog osoblja. Jačanje civilne i javne suradnje u cilju promicanja prava male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji će se promicati brojnim promidžbenim aktivnostima, kroz organizaciju Dana igre, obilježavanje međunarodnog dana djedova i baka, organizaciju okruglog stola te ostale promotivne aktivnosti.  Da bi se omogućila uspješna implementacija EU standarda u provođenju prava male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji, sve odluke koje partneri donesu bit će implementirane na institucionalnom nivou i utjecat će na donošenje budućih odluka o pravima male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.