Statut Grada Zadra
Statut Grada Zadra

STATUT GRADA ZADRA - pročišćeni tekst

    Glasnik Grada Zadra, broj 14/23

            ___________________

 

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA ZADRA

                            Glasnik Grada Zadra, broj 3/21

                                ___________________

 

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA STATUTA GRADA ZADRA

                  Glasnik Grada Zadra, br. 2/20

                       ___________________

 

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI STATUTA GRADA ZADRA

    Glasnik Grada Zadra, br. 15/19

         _________________

 

STATUT GRADA ZADRA - pročišćeni tekst

     Glasnik Grada Zadra br. 7/18

           ________________

 

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA ZADRA

        Glasnik Grada Zadra br. 3/18

         _________________

 

STATUT GRADA ZADRA - pročišćeni tekst

         Glasnik Grada Zadra br. 2/15

           ________________

 

STATUT GRADA ZADRA

     Glasnik Grada Zadra br. 9/09

 

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI STATUTA GRADA ZADRA

     Glasnik Grada Zadra br. 28/10

 

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA ZADRA

     Glasnik Grada Zadra br. 3/13

 

STATUTARNA ODLUKA O  IZMJENAMA STATUTA GRADA ZADRA

      Glasnik Grada Zadra br. 9/14

 

Ovim Statutom uređuju se obilježja Grada Zadra, javna priznanja, samoupravni djelokrug, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, ovlasti i način rada tijela, mjesna samouprava, način objavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne samouprave, te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Grada Zadra.