Međunarodna suradnja

Članstvo u međunarodnim udruženjima

European Walled Towns
(članstvo od 1991. godine)
www.europeanwalledtowns.org

Forum delle Città Adriatiche e Ioniche
(članstvo od 1999. godine)
www.faic.eu

Kooperationsnetzwerk Europäischer Mittelstädte  
(članstvo od 1997. godine)
www.staedtenetzwerk.at

European Network of Places of Peace
(članstvo od 2011. godine)
www.placesofpeace.eu

Hrvatska udruga povijesnih gradova
(članstvo od 2011. godine)
www.hupg-povijesnigradovi.com

 

* Za sveukupnu dosadašnju aktivnost na planu europske međunarodne suradnje Grad Zadar je nagrađen Diplomom Europe u lipnju 2002. godine koju u Strasbourgu dodjeljuje Parlamentarna skupština Vijeća Europe, a u rujnu 2003. g. Zastavom Europe.