Dina Bušić, dipl. muzikolog
pročelnica
tel: 023/208-070
fax: 023/208-084
e-mail: Dina.Busic@grad-zadar.hr

Snježana Jurinić, dipl. spec. sportske rekreacije
pomoćnica pročelnice
tel: 023/208-064
e-mail: Snjezana.Jurinic@grad-zadar.hr


administrativna tajnica
tel: 023/208-070
fax: 023/208-084
  

Branka Radman, prof.
voditeljica odsjeka za kulturu i tehničku kulturu
tel: 023/208-066
e-mail: Branka.Radman@grad-zadar.hr

Luka Peranić, prof.
voditelj odsjeka za šport
tel: 023/208-062
e-mail: Luka.Peranic@grad-zadar.hr

Rina Dože-Marinić, dipl. pov. umj. i dipl. arheolog
savjetnica za kulturu i tehničku kulturu
tel: 023/208-063
e-mail: Rina.Doze-Marinic@grad-zadar.hr 

Tina Jurjako, mag. philol. croat.
viša stručna suradnica I za kulturu i tehničku kulturu
tel: 023/208-062
e-mail: Tina.Jurjako@grad-zadar.hr

Zvonimir Ivković, dipl.oec.
viši stručni suradnik I - za financije za kulturu, tehničku kulturu i šport
tel: 023/208-061
e-mail: Zvonimir.Ivkovic@grad-zadar.hr

Zrinka Brkan Klarin, prof. pov. umj. i dipl. arheolog
Viša stručna suradnica I
tel: 023/208-070
e-mail: zrinka.brkanklarin@grad-zadar.hr

Iva Obradović, mag.oec.
Viša stručna suradnica I
tel: 023/208-070
e-mail: iva.obradovic@grad-zadar.hr