Upravni odjeli

Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka obavlja poslove koji se odnose na :

  • poticanje poduzetničkih aktivnosti promidžbu obrtništva i poduzetništva te poslovnog okruženja Grada radi privlačenja poduzetnika i investitora na području Grada, te koordinira rada svih upravnih tijela radi osiguranja uvjeta i pomoći poduzetnicima za realizaciju investicija i poduzetničkih programa. 
  • ispitivanje interese i vrste poduzetničkih aktivnosti te sukladno tome izrada elaborate za osiguranje osnova za razvitak gospodarskih djelatnosti u svrhu priprema planiranja prostornih i infrastrukturnih potreba ,
  • osnivanje i praćenje rada poduzetničkih inkubatora i poduzetničkih zona, te kreditiranje (malih i srednjih) poduzetnika i obrtnika
  • u suradnji s turističkom zajednicom, poduzimanje mjera za unapređuje turističke ponude i turističke promidžbe grada Zadra i predlaganje reguliranja radnog vremena ugostiteljskih objekata ,
  • zaštitu potrošača, zaštita i spašavanja, te poslove vezane uz auto-taksi prijevoz u dijelu u kojem je po zakonu nadležan Grad ,
  • poticanje gospodarske učinkovitosti poljoprivredne proizvodnje i tržišnog plasmana proizvoda radi osiguranja stabilnog i primjerenog životnog standarda poljoprivrednika ispituje mogućnosti razvoja poljoprivrede i ribarstva, potiče aktivnosti za razvoj seoskog i eko-seoskog turizma ,
  • tehničke poslove za dodjelu potpora i kreditiranja u poljoprivredi, izgradnju i održavanje sustava za navodnjavanje i održavanje poljskih, šumskih i protupožarnih putova,
  • provodi mjere i aktivnosti u svezi gospodarenja državnim poljoprivrednim zemljištem,
  • obavlja poslove provedbe programa razvitka otoka, izradu i provedbu programa održivog razvitka otoka na području Grada Zadra, te obavlja poslove isporuke beneficirane pitke vode domaćinstvima na otocima koji pripadaju Gradu Zadru, 
  • razvoj i unaprjeđenje informatičke i telekomunikacijske infrastrukture i usluga za potrebe gradske uprave.