Elektronička pisarnica omogućava  digitalnu pohranu dokumenata kao nadogradnju kolanja, prijema i otpreme dokumenata. Prati postojeću zakonsku regulativu uz postojeće propise uredskog poslovanja (Uredba o uredskom poslovanju), te ujedno osigurava  informatičku podršku pri :

  • evidenciji ulaznih/izlaznih dokumenata
  • dostavi ulaznog/izlaznog dokumenta  odjelu/odsjeku/djelatniku
  • razvođenju, arhiviranju dokumenata
  • izvještavanju i analitici

Kroz bolju integraciju i međusobnu suradnju svih odjela Gradske uprave, elektronička pisarnica ujedno omogućava jednostavnije, modernije i pouzdanije upravljanje dokumentima. Samim time stvoreni su  tehnički preduvjeti za  transparentniju i jednostavniju interakciju Gradske uprave i građana putem aplikacije web ePisarnica .

web ePisarnica omogućava praćenje tijeka rješavanja predmeta, na način da građanin u svakom trenutku ima uvid u vlastite predmete koji se obrađuju u nekom od Upravnih odjela gradske uprave.

Grad Zadar putem aplikacije web ePisarnica pruža sljedeće informacije o predmetu :

  •  uvid u predmet ( popis pismena/akata, subjekt, status )
  •  datum otvaranja predmeta
  •  datum zadnje izmjene predmeta
  •  upravni odjel koji trenutno obrađuje predmet


Aplikaciji web ePisarnica možete pristupiti OVDJE