Telefon: 023 / 208-122 Fax: 023 / 208-195

E-mail : it@grad-zadar.hr

 Djelatnosti u području informatike i telekomunikacije obuhvaćaju :

- nadzor rada i analiza stanja informatičke i telekomunikacijske infrastrukture,
- praćenje razvoja novih programskih rješenja za potrebe gradske uprave i predlaganje naprednijih i racionalnijih rješenja,
- usklađivanje i dogovaranje aktivnosti s vanjskim informatičkim tvrtkama angažiranim na održavanju,
- predlaganje i provođenje mjera i procedura za sigurnost i tajnost podataka, backup podataka i data recovery,
- vršenje nadzora nad kvalitetom isporučenih usluga ( SLA ),
- izrada i analiza ponuđenih ugovora o javnoj nabavi aplikativnog softvera i održavanja,
- provođenje i organiziranje obuke zaposlenika za rad na računalima i lokalnoj mreži;
- izrada plana javne nabave računalne i mrežne opreme i sistemskog softvera,
- upravljanje licencama sistemskog softvera i davanje prijedloga za javnu nabavu licenci,
- u suradnji s Odsjekom za javnu nabavu, izrada dokumentacije za nadmetanje za javnu nabavu aplikativnog softvera.

 

Projekti :

GIS - Geoinformacijski sustav Grada Zadra
Elektronička pisarnica
WiFi - Bežična mreža Grada Zadra