Ivica Katić, dipl.oec.
Pročelnik
Tel:  023 / 208 - 090
Fax: 023 / 208 - 195
ivica.katic@grad-zadar.hr


Administrativna tajnica
Tel:   023 / 208 - 090
Faks: 023 / 208 - 195

Jagoda Surać, dipl.iur.
zamjenica pročelnika
tel: 023/208-183
fax: 023/315-932

e-mail: jagoda.surac@grad-zadar.hr

Blanka Dujela, dipl.oec.
Voditeljica Odsjeka za poduzetništvo, obrtništvo, turizam, zaštitu i spašavanje i informatiku
Tel:  023 / 208 - 087
Fax: 023 / 208 - 195
blanka.dujela@grad-zadar.hr

Šime Baraba, ing.tel.
Viši referent za informatiku
Tel:  023 / 208 - 082
Fax: 023 / 208 - 195
sime.baraba@grad-zadar.hr