Mate Pinčić, dipl.oec.
v.d. Pročelnika
Tel: 023 / 208 - 090
Fax: 023 / 208 - 195
e-mail: mate.pincic@grad-zadar.hr

Administrativna tajnica
Tel:   023 / 208 - 090
Fax: 023 / 208 - 195

Blanka Dujela, dipl.oec.
Pomoćnica pročelnika
Tel:  023 / 208 - 087
Fax: 023 / 208 - 195
e-mail: blanka.dujela@grad-zadar.hr

Jagoda Surać, dipl.iur.
Voditeljica Odsjeka za poduzetništvo, obrtništvo, turizam, civilnu zaštitu i informatiku
Tel: 023 / 208 - 185
Fax: 023 / 315 - 932
e-mail: jagoda.surac@grad-zadar.hr

Šime Baraba, ing.tel.
Stručni suradnik za informatiku
Tel:  023 / 208 - 082
Fax: 023 / 208 - 195
e-mail: sime.baraba@grad-zadar.hr