Hrvatski otočni proizvod
Hrvatski otočni proizvod

U cilju promidžbe i boljeg plasmana na tržištu otočnih proizvoda, otočni proizvođači određenih poljoprivrednih proizvoda i namirnica, te proizvođači ostalih proizvoda mogu označavati svoje proizvode oznakom "Hrvatski otočni proizvod", pod uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom "Hrvatski otočni proizvod" (NN 47/07).

Pojam otočni proizvođač odnosi se na pravne i fizičke osobe-obrtnike, koji imaju sjedište na otocima i koju svoju djelatnost obavljaju na otocima.