Gradsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela, zadatak kojih je proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, priprema i predlaganje odluka i drugih akata iz nadležnosti Vijeća.

 

STALNA RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

 

MANDATNO POVJERENSTVO

    Marjana Bakmaz - predsjednica

    Irena Dragić - članica

    Adela Frank - članica

    Damir Biloglav - član

    Ante Rubeša - član

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE

    Daniel Radeta - predsjednik

    Duško Vuković - član

    Damir Biloglav - član

    Ante Rubeša - član

    Adela Frank - članica

 

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

   Adela Frank - predsjednica

   Darko Vrdoljak - član

   Ante Rubeša - član

   Bruno Milin - član

   Violeta Valjan Vukić - članica

 

ODBOR ZA PRITUŽBE I PRIJEDLOGE GRAĐANA

   Ante Rubeša - predsjednik

   Drita Dunatov - članica

   Ante Kolega - član

   Marija Petani - članica

   Ivan Matešić - član

 

ODBOR ZA PROGRAME RAZVOJA OTOKA

   Damir Burčul - predsjednik

   Matilda Karamatić Brčić - članica

   Marjana Botić - članica

   Željko Krizman - član

   Marko Špralja - član

 

ODBOR ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

   Damir Biloglav - predsjednik

   Anadia Kožul - članica

   Senad Tokić - član

   Damir Burčul - član

   Danijela Vukoša - članica

 

ODBOR ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST

   Duško Vuković - predsjednik

   Anadia Kožul - članica

   Davor Karlović - član

   _________________

   Marko Topić - član

 

ODBOR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

   Adela Frank - predsjednica

   Irena Dragić - članica

   _________________

   Marjana Bakmaz - članica

  Jasminka Adžić Sikirić - članica

 

ODBOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNU DJELATNOST

   Daniel Radeta - predsjednik

   Antonio Baus - član

   Željko Krizman - član

   Karolina Biloglav - članica

   Davor Karlović - član

 

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE  

   Nino Mrčela - predsjednik

   Manolo Jure Birkić - član

   __________________

   Matilda Karamatić Brčić - članica

   Mate Marić - član

  

ODBOR ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA NAZIVA ULICA, TRGOVA, PODRUČJA TE JAVNIH USTANOVA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA GRADA ZADRA

   Ante Kolega - predsjednik

   Loreta Stipčević - članica

   _____________________

   Vito Dovranić - član

   Danijel Kotlar - član

 

ODBOR ZA POTICANJE I RAZVITAK GOSPODARSTVA I GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

   Drita Dunatov - predsjednica

   Daniel Radeta - član

   Bruno Milin - član

   Mate Marić - član

   _____________

 

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

   Marko Vučetić - predsjednik

   Branko Dukić - član

   Ante Babić - član

   Bruno Milin - član

   Ante Rubeša - član

   Adela Frank - članica

   Daniel Radeta - član

   Anica Košta - članica

   Mladen Malta - član

   Mario Županović - član

   Enio Meštrović - član

 

ODBOR ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU

   Irena Dragić - predsjednica

   Rino Rados - član

   Roko Tadin - član

   Violeta Valjan Vukić - članica

   Ante Kolega - član

 

ODBOR ZA MLADEŽ 

   Vito Dovranić - predsjednik

   Sandro Lovrinović - član

   Roko Tadin - član

   Matilda Karamatić Brčić - članica

   Davor Karlović - član

 

ODBOR ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 

   Danijela Vukoša - predsjednica

   Anadia Kožul - članica

   Marjana Botić - članica

   Davor Karlović - član

   Damir Burčul - član

 

ODBOR ZA NACIONALNE MANJINE

   Violeta Valjan Vukić - predsjednica

   Marija Petani - članica

   Senad Tokić - član

   Anadia Kožul - članica

   Danijela Vukoša - članica

 

 

KOMISIJA ZA DAVANJE U NAJAM STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA ZADRA

   Damir Biloglav  - predsjednik

   Irena Dragić - članica

   Anadia Kožul - članica

   Mate Marić - član

   Violeta Valjan Vukić - članica