Gradsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela, zadatak kojih je proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, priprema i predlaganje odluka i drugih akata iz nadležnosti Vijeća.

 

Stalna radna tijela Vijeća

 

MANDATNO POVJERENSTVO

_____________ - predsjednik/ca

_______________

Iva Dunatov

Rade Šimičević

Anka Zekanović

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE

Bruno Milin - predsjednik

Dario Nakić

Mate Lukić

Daniel Radeta

Antonio Baus

 

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

Milena Ikić - predsjednica

Elvira Sterle

Ante Kolega

______________

______________

 

ODBOR ZA PRITUŽBE I PRIJEDLOGE GRAĐANA

Mate Lukić - predsjednik

Violeta Valjan Vukić

Iva Dunatov

Mladen Malta

Jure Zubčić

 

ODBOR ZA PROGRAME RAZVOJA OTOKA

Erol Gaši - predsjednik

_______________

Marjana Bakmaz

Iva Dunatov 

Anka Zekanović

 

ODBOR ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

Mate Marić - predsjednik

Damir Burčul

Tomislava Jergan

Jelena Jelavić

_____________

 

ODBOR ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST

Duško Vuković - predsjednik

Tomislav Dražović

Ante Kolega

Jure Zubčić

Jelena Jelavić

 

ODBOR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

Irena Dragić - predsjednica

Rade Šimičević

Damir Burčul

Marjana Bakmaz

_____________

 

ODBOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNU DJELATNOST

Daniel Radeta - predsjednik

Ante Kolega

Tomislava Jergan

Bruno Milin

Antonio Baus

 

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE  

Bruno Milin  - predsjednik

Tomislav Dražović

Elvira Sterle

________________

Jure Zubčić

  

ODBOR ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA NAZIVA ULICA, TRGOVA, PODRUČJA TE JAVNIH USTANOVA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA GRADA ZADRA

Rade Šimićević - predsjednik

Mate Marić

Dario Nakić

____________

Daniel Radeta

 

ODBOR ZA POTICANJE I RAZVITAK GOSPODARSTVA I GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Dario Nakić - predsjednik

Milena Ikić

Duško Vuković

Mladen Malta

Kristijan Kovačević

 

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Zvonimir Vrančić - predsjednik

Branko Dukić

Ante Babić

Jagoda Surać

Elvira Sterle

Daniel Radeta

Mladen Malta

Ante Uglešić

Renato Švorinić

Željko Rogić

Irena Dragić

 

ODBOR ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU

Elvira Sterle - predsjednica

Iva Dunatov

Violeta Valjan Vukić

Erol Gaši

Kristijan Kovačević

 

ODBOR ZA MLADEŽ 

_______________ - predsjednik/ca

Damir Burčul

Tomislav Dražović

Marjana Bakmaz

Danijela Vukoša

 

ODBOR ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 

Danijela Vukoša - predsjednica

Iva Dunatov

Violeta Valjan Vukić

Ante Kolega

Erol Gaši

 

ODBOR ZA NACIONALNE MANJINE

Iva Dunatov -  predsjednica

Tomislav Dražović

Rade Šimičević

Jure Zubčić

______________

 

KOMISIJA ZA DAVANJE U NAJAM STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA ZADRA

Jelena Jelavić - predsjednica

Bruno Milin 

Rade Šimičević

Milena Ikić

Antonio Baus