Zvonimir Vrančić, HDZ Zvonimir Vrančić, HDZ predsjednik Gradskog vijeća
Bruno Milin, HDZ Bruno Milin, HDZ Potpredsjednik Gradskog vijeća
Irena Dragić, SDP Irena Dragić, SDP potpredsjednica Gradskog vijeća
Tomislava Jergan, HRAST Tomislava Jergan, HRAST Vijećnica Gradskog vijeća
Antonija Erslan, HDZ Antonija Erslan, HDZ vijećnica Gradskog vijeća
Antonio Baus, Akcija mladih Antonio Baus, Akcija mladih Vijećnik Gradskog vijeća
Marjana Bakmaz, HDZ Marjana Bakmaz, HDZ vijećnica Gradskog vijeća
Kristijan Kotlar, Akcija mladih Kristijan Kotlar, Akcija mladih Vijećnik Gradskog vijeća
Damir Burčul, HDZ Damir Burčul, HDZ Vijećnik Gradskog vijeća
Jure Zubčić, SDP Jure Zubčić, SDP Vijećnik Gradskog vijeća
Tomislav Dražović, HDZ Tomislav Dražović, HDZ Vijećnik Gradskog vijeća
Rade Šimičević, HDZ Rade Šimičević, HDZ Vijećnik Gradskog vijeća
Iva Dunatov, HDZ Iva Dunatov, HDZ Vijećnica Gradskog vijeća
Ante Rubeša, Akcija mladih Ante Rubeša, Akcija mladih Vijećnik Gradskog vijeća
Erol Gaši, SDP Erol Gaši, SDP Vijećnik Gradskog vijeća
Ivan Matešić, SDP Ivan Matešić, SDP Vijećnik Gradskog vijeća
Milena Ikić, HDZ Milena Ikić, HDZ Vijećnica Gradskog vijeća
Jelena Jelavić, SDP Jelena Jelavić, SDP Vijećnica Gradskog vijeća
Ante Kolega, HDZ Ante Kolega, HDZ Vijećnik Gradskog vijeća
Kristijan Kovačević, nezavisni vijećnik Kristijan Kovačević, nezavisni vijećnik Vijećnik Gradskog vijeća
Mate Lukić, HSP Mate Lukić, HSP Vijećnik Gradskog vijeća
Mladen Malta, MOST Mladen Malta, MOST Vijećnik Gradskog vijeća
Dario Nakić, HDZ Dario Nakić, HDZ Vijećnik Gradskog vijeća
Mate Marić, HDZ Mate Marić, HDZ Vijećnik Gradskog vijeća
Elvira Sterle, HDZ Elvira Sterle, HDZ Vijećnica Gradskog vijeća
Violeta Valjan Vukić, HDZ Violeta Valjan Vukić, HDZ Vijećnica Gradskog vijeća
Daniel Radeta, SDP Daniel Radeta, SDP Vijećnik Gradskog vijeća
Danijela Vukoša, SDP Danijela Vukoša, SDP Vijećnica Gradskog vijeća
Duško Vuković, Stranka umirovljenika Duško Vuković, Stranka umirovljenika Vijećnik Gradskog vijeća
Anka Zekanović, HSP Anka Zekanović, HSP Vijećnica Gradskog vijeća
Duje Stanišić, MOST/Akcija mladih Duje Stanišić, MOST/Akcija mladih Vijećnik Gradskog vijeća