Upravni odjel za financije
Upravni odjel za financije

Upravni odjel za financije obavlja poslove:

- razreza i naplate gradskih poreza,
- naplate drugih prihoda koji pripadaju Gradu,
- izrade nacrta proračuna, izmjena i dopuna proračuna, kontrole njegova izvršenja, i izrade završnog i polugodišnjeg obračuna proračuna,
- izrade i realizacije planova službi i upravnih tijela,
- vođenja knjigovodstvenih evidencija prihoda, primitaka, izdataka i rashoda Proračuna, te knjigovodstvenih evidencija imovine Grada, osiguranja imovine, te poslove platnog prometa i blagajničkog poslovanja,
- organiziranja i provedbe poslova javne nabave radova, roba i usluga kojih je naručitelj Grad Zadar, a koji obuhvaćaju:

  • poslove pripreme natječaja i natječajne dokumentacije,
  • vođenje evidencije javne nabave i potrebne objave,
  • koordinaciju u odnosu na izradu Plana nabave za sve upravne odjele
  • praćenje realizacije poslova obuhvaćenim Planom nabave.

Žiro račun Grada Zadra otvoren je kod OTP banke Hrvatska d.d., Domovinskog rata 3, Zadar i glasi:

2407000-1852000009
IBAN: HR5924070001852000009
BIC: OTPVHR2X