Proračun Grada Zadra za 2020. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu

Odluka o drugoj izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu

Treće  izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu

Odluka o trećoj izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu

 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zadra za 2020.