Proračun Grada Zadra za 2020. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu