Proračun Grada Zadra za 2020. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu