Proračun Grada Zadra za 2015. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2015. godinu

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2015. godinu

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2015. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2015. godinu

Treće izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2015. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2015. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2015. godinu