Proračun Grada Zadra za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2021. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2021. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2021. godinu

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2021. godinu