Ovdje možete preuzeti obrasce potrebne za prijavu poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor, te prijavu promjena činjenica bitnih za oporezivanje za gradske poreze Grada Zadra.

 

Prijava poreza na potrošnju

Prijava poreza na kuću za odmor

Prijava činjenica bitnih za oporezivanje za gradske poreze Grada Zadra