Grad Zadar – Upravni odjel za financije samostalno vodi evidenciju i naplatu gradskih poreza (porez na potrošnju, porez na kuće za odmor) i komunalne naknade (za pravne i fizičke osobe, privatne kuće i stanove), a ne Porezna uprava.

Upravni odjel za financije vodi evidenciju i naplatu po ugovorima o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, te je nužno svaku prodaju ili darovanje nekretnine prijaviti ovom upravnom odjelu kako ne bi dolazilo do nepotrebnih nesporazuma kod zaduživanja za komunalnu naknadu.