Proračun Grada Zadra za 2019. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu

Treće izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu

Odluka o drugoj izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja te strukturi viška prihoda u 2019. godini