Proračun u malom Grada Zadra za 2023. godinu - vodič za građane

Proračun u malom Grada Zadra za 2022. godinu - vodič za građane

Proračun u malom Grada Zadra za 2021. godinu - vodič za građane

Proračun u malom Grada Zadra za 2020. godinu - vodič za građane

Proračun u malom Grada Zadra za 2019. godinu - vodič za građane

Proračun u malom Grada Zadra za 2018. godinu - vodič za građane

Proračun u malom Grada Zadra za 2017. godinu - vodič za građane

Proračun u malom Grada Zadra za 2016. godinu - vodič za građane

 

 

 

Vezane fotografije