Upute za izradu prijedloga Proračuna i financijskog plana za razdoblje 2016.-2018. godine

Proračun Grada Zadra za 2016. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2016. godinu

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2016. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2016. godinu

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2016. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2016. godinu

Odluka o namjeni viška prihoda po godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2016. godinu