Participativno budžetiranje
Participativno budžetiranje

Od 12. do 26. listopada ove godine mogu se predlagati male komunalne akcije na području mjesnih odbora koje će se realizirati u sljedećoj proračunskoj godini

KVARTipo je inicijativa Grada Zadra za uključivanjem građana u participativno budžetiranje koja se po prvi puta organizira 2021. godine. Ono obuhvaća podnošenje prijedloga malih komunalnih akcija od strane građana grada Zadra, obradu pristiglih prijedloga te organizaciju javnih tribina i glasovanja.

Male komunalne akcije mogu predlagati građani s administrativnog područja Grada Zadra.

Predviđeni budžet za realizaciju predloženih malih komunalnih akcija u proračunu Grada Zadra za 2022. godinu je 4.000.000,00 HRK raspodijeljenih po mjesnim odborima sukladno kriterijima: broj domaćinstava (obveznika komunalne naknade) i razina komunalne opremljenosti mjesnih odbora.

Radi se o budžetu koji je izdvojen iz sredstava iz pet različitih odjela - Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Upravni odjel za kulturu i šport, Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo te Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove.

Male komunalne akcije mogu se predlagati na 5 načina:

 OSOBNO – preuzeti, ispuniti i ubaciti obrazac u označenu kutiju postavljenu na ulazu u gradsku upravu (Narodni trg 1, 23000 Zadar)

 POŠTOM – preuzeti, ispuniti i poslati obrazac na adresu Grada Zadra (Narodni trg 1, 23000 Zadar) s naznakom „KVARTipo“

 PUTEM E-MAILa – preuzeti, ispuniti i poslati obrazac na službenu e-mail adresu projekta (kvartipo@grad-zadar.hr)

 PUTEM ONLINE OBRACA dostupnog na sljedećoj poveznici: https://bit.ly/3lriQ3T

 PUTEM PLATFORME eZadrani – obvezna prijava putem NIAS sustava (dostupno od 15.10.) 

Prijedlozi se zaprimaju od 12. do 26. listopada 2021. godine do 16:00 sati (osobno) ili do 23:59 sati (drugim načinima).

Za svaku malu komunalnu akciju predlaže se ispuniti zasebni obrazac (online ili papirnato).

Zapratite projekt i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

FB: https://www.facebook.com/kvartipo

IG: https://www.instagram.com/kvartipo/

ŠTO JE PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE?

Participativno budžetiranje inkluzivan je proces i oblik izravnog sudjelovanja građana u donošenju odluka o proračunu  odnosno prioritetima i planovima potrošnje proračuna. Ono omogućuje članovima zajednice da predlažu, raspravljaju i glasuju o prioritetima javne potrošnje.

Glavna načela ovakve vrste budžetiranja jesu:

 • izravno sudjelovanje i dostupnost svim zainteresiranim članovima zajednice,
 • transparentnost procesa i
 • deliberacija odnosno sučeljavanje argumenata kao osnovna metoda odlučivanja.

 

ŠTO SU MALE KOMUNALNE AKCIJE?

Male komunalne akcije su aktivnosti koje se provode na područjima mjesnih odbora s ciljem podizanja kvalitete življenja građana odnosno poboljšanja komunalnog standarda i ujednačavanja standarda opremljenosti mjesnih odbora.

Definirane male komunalne akcije su:

 1. Zamjena ili postavljanje uređaja javne rasvjete (zamjena dotrajalih mreža ugradnjom novih stupova i kompletne instalacije, također i progušćivanje postojećih mreža ugradnjom dodatnih stupova, kablova i svjetiljki s potrebnim priborom)
 2. Sanacija manjih deponija
 3. Uređenje (održavanje) izgrađenih nerazvrstanih cesta (kolnika, parkirališta, nogostupa)
 4. Postavljanje vertikalne signalizacije (prometnih znakova, putokaznih ploča, naziva ulica) na nerazvrstanim cestama
 5. Dopuna svjetlosne signalizacije (treptača i sl.) na nerazvrstanim cestama
 6. Postavljanje zaštitnih ograda i branika
 7. Postavljanje horizontalne signalizacije(iscrtavanje oznaka na kolniku), pješački prijelazi, parkirna mjesta, zaustavne crte, razdjelne linije, strelice, „STOP“ natpisi na nerazvrstanim cestama
 8. Uređenje dječjih igrališta
 9. Postavljanje autobusnih čekaonica
 10. Postavljanje komunalne opreme (klupa, koševa, stalaka za bicikle)
 11. Uređenje javnih zelenih površina
 12. Uređenje pješačkih staza i pješačkih zona (nogostupa, stepeništa, prolaza)
 13. Postavljanja športske opreme (koševi, golovi, mrežice I sl.)
 14. Postavljanje sprava za vježbanje na otvorenom
 15. Dohrana plaža (opremanje i uređenje)
 16. Izgradnja ogradnih zidića
 17. Uređenje trgova (zelenilo, oprema)
 18. Opremanju i uređenju prostorija mjesnih odbora (nabavka namještaja, informatičke opreme, televizora, zvučnika, video projektora, zabavnih sadržaja, postavljanje klupa i stolova)
 19. Projektiranje (primjer - dječjih igrališta pa realizacija može ići u drugoj proračunskoj godini - ako građani odluče tako glasati)

DODATNO ZA OTOKE

 1. Sanacija postojećih poljskih, šumskih i protupožarnih putova u vlasništvu Grada Zadra
 2. Sanacija postojećih mjesnih putova (ulica) u otočnim naseljima u vlasništvu Grada Zadra
 3. Sanacija postojećih objekata javne i društvene infrastrukture ( Društveni domovi, DVD domovi, bivše zgrade škola, TIC-evi I sl.) u vlasništvu Grada Zadra
 4. Opremanje postojećih objekata javne i društvene infrastrukture (Društveni domovi, DVD domovi, bivše zgrade škola, TIC-evi i sl.) u vlasništvu Grada Zadra
 5. Unaprjeđenje WI-FI mreže na otocima

 

Faze provedbe inicijative „KVARTipo“ 2021. obuhvaćaju:

 1. Objava poziva i zaprimanje prijedloga 12.-26.10.2021.
 2. Evaluacija i provjera prihvatljivosti zaprimljenih prijedloga 11/2021
 3. Odlučivanje i odabir na javnim tribinama po mjesnim odborima 12/2021 - 1/2022
 4. Realizacija odabranih malih komunalnih akcija 2-12/2022

 

Po završetku prve faze, drugi korak je financijsko-tehnička evaluacija svakog pristiglog projekta. Djelatnici ranije spomenutih komunalnih odjela će sukladno vrsti prijedloga napraviti procjenu troška i izvedivosti svih prijedloga građana. U ovoj fazi definira se koji su prijedlozi uopće izvedivi, ulaze li u financijski okvir projekta te spadaju li u nadležnost Grada. 

Na javnim tribinama organiziranima u mjesnim odborima dobrodošli su svi zainteresirani građani koji žive u tom mjesnom odboru (dakle, ne samo oni koji su slali prijedloge), a na kojima će se predstaviti prijedlozi i troškovnici svih pristiglih prijedloga po mjesnom odboru. Za vrijeme tribine, predstavnici Grada objasnit će sve prijedloge pojedinačno te biti dostupni građanima za sva pitanja. Naposljetku će se održati glasovanje te će oni prijedlozi s najviše glasova građana, a koji ulaze u financijski okvir projekta, biti uvršteni u proračun za 2022. godinu.

Pristigli prijedlozi po mjesnim odborima bit će objavljeni uoči samih tribina kako bi građani mogli vidjeti što će im biti na raspolaganju za glasovanje te će se objaviti zapisnik / izvještaj sa svake pojedinačne tribine. Dodatan benefit javnih tribina je i prilika za edukaciju građana o razinama nadležnosti, troškovima malih komunalnih investicija, načinu raspodjele proračunskog novca i slično.

Raspored javnih tribina bit će objavljen tijekom studenog na službenim web stranicama Grada te na Facebooku i Instagramu projekta KVARTipo.

 

Mjesni odbori, njih 37, koji pripadaju administrativnom području Grada Zadra navedeni su na službenim stranicama Grada Zadra (https://www.grad-zadar.hr/mjesni-odbori-81/).

 

ŠTO SADRŽAVA OBRAZAC PRIJEDLOGA?

Obrazac prijedloga može se preuzeti pri dnu stranice, a sadržava sljedeće podatke:

PODACI O PREDLAGATELJU

Ime i prezime | Adresa | E-mail | Kontakt broj | Mjesni odbor

PODACI O MALOJ KOMUNALNOJ AKCIJI

Naziv male komunalne akcije | Točna lokacija | Obrazloženje

 

 • NAZIV male komunalne akcije odnosi se na odabir jedne od definiranih malih komunalnih akcija na području određenog mjesnog odbora.
 • TOČNU LOKACIJU poput ulice i kućnog broja, predjela i slično potrebno je navesti radi što preciznije procjene troška realizacije predložene akcije, a moguće je priložiti i fotografiju/e.
 • OBRAZLOŽENJE služi za detaljnije pojašnjavanje određene akcije, bolje razumijevanje od strane evaluatora odnosno za jasniji odabir na javnim tribinama po mjesnim odborima.

U cilju transparentnosti procesa, nepotpuni i anonimni obrasci neće se uzeti u razmatranje.

Svi podaci prikupljeni kroz obrazac koristit će se isključivo u svrhu transparentnosti i legitimnosti projekta participativnog budžetiranja „KVARTipo“.