Preskoči na sadržaj

Prostorno planiranjePlanovi u primjeni

Glasnik Grada Zadra, 4-04 i 3-08,4-08, 10-08

Sluzbeni vijesnik opcina Benkovac, Biograd n-m, Obrovac i Zadar, broj 1-88 i Glasnik Grada Zadra 3-99

Sluzbeni vijesnik opcina Benkovac, Biograd n-m, Obrovac i Zadar, broj 17-87, i Glasnik Grada Zadra, broj 3-99

Sluzbeni vijesnik opcina Benkovac, Biogradn-m, Obrovac i Zadar br. 21-90, Glasnik Grada Zadra br. 3-99

Sluzbeni vijesnik opcina Benkovac, Biograd n-m, Obrovac i Zadar br. 8-92, Glasnik Grada Zadra br. 3-99

Glasnik Grada Zadra_ br.5-05

Glasnik Grada Zadra, br. 1-03, 20-10

Sluzbeni vijesnik opcina Benkovac, Biograd n-m, Obrovac i Zadar broj 17-85, 12-88, Glasnik Grada Zadra, broj 1-97

Detaljni plan uređenja

Urbanistički plan uređenja

Provedbeni urbanistički plan


Ostali planovi