Upravni odjeli

Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove obavlja poslove koji se odnose na neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima koji su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Obavlja poslove vezane za radni odnos Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, te radnih odnosa službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada.

Vodi upravne i sudske postupke iz svoje nadležnosti.

Obavlja poslove neposredno vezane za rad mjesnih odbora Grada Zadra, te u tom smislu organizira izbore za vijeća mjesnih odbora, pruža stručnu pomoć pri izradu akata mjesnih odbora, prati njihov rad, te im daje potrebne informacije.

Obavlja poslove vezane za prijem, otpremu i dostavu pošte, te ostale poslove pisarnice.

Obavlja poslove preventivne zaštite od požara i zaštite na radu u okviru Gradske uprave.

Obavlja sve poslove vezane za arhiviranje dokumenata Gradske uprave, održavanja poslovnog prostora Gradske uprave i druge opće poslove vezane za rad upravnih tijela i odjela Gradske uprave.