Na području grada Zadra osnovani su mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana i dužni su uvažavati interes Grada Zadra u cjelini.

Tijela mjesnog odbora su vijeće i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Mandat članova vijeća mjesnih odbora traje četiri godine.

Funkcije članova vijeća mjesnog odbora su počasne.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Područje mjesnih odbora utvrđuje se posebnom odlukom koju donosi Gradsko vijeće Grada Zadra (ODLUKA).

Postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora uređuje Gradsko vijeće općim aktom odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave (ODLUKA).

 Pravila o radu vijeća mjesnih odbora

 

 

Na području grada Zadra djeluje 37 mjesnih odbora:

1. MO ARBANASI

Predsjednik: Zvonimir Rogić, mob. 098/273-619
Članovi vijeća (6): Grozdana Perić, Josip Galešić, Leo Mišura, Rosanda Sertić, Valter Mazija, Viljam Kalmeta
Adresa: Trg Gospe Loretske 1

2. MO BILI BRIG

Predsjednik: Marin Pijaca, mob. 091/661-7071
Članovi vijeća (8): Branka Mijolović, Ivanka Matulić, Ivica Gambiraža, Marijan Maroja, Marin Kaleb, Mijo Džaja, Nada Baričević, Nikolina Krpina
Adresa: Put Pudarice 30 A

3. MO BOKANJAC

Članovi vijeća (3): Marko Radan, Neven Ažić, Nino Pavić
Adresa: Trg Sv. Šimuna i Tadije 1

4. MO BRGULJE

Predsjednik: Romano Maletić, mob. 099/329-2094
Članovi vijeća (3): Branko Kačanić, Danko Kačanić, Darko Šarunić
Adresa: Brgulje

5. MO BRODARICA

Članovi vijeća (7): Edita Car, Hrvoje Medved, Ivica Žuvela, Jurica Dujmović, Klaris Perić, Marina Polovina, Stipe Bušić
Adresa: Ulica Denisa Špike 12 a

6. MO CRNO

Predsjednik: Ivica Grgurović, mob. 095/393-4092
Članovi vijeća (4): Dino Marnika, Ivan Živković, Luka Vukoša, Mate Vukoša
Adresa: Crno (e-mail:mocrno@grad-zadar.hr)

7. MO CRVENE KUĆE

Predsjednik: Davor Strika, mob. 098/273-434
Članovi vijeća (4): Franjo Majdandžić, Kristina Vicković, Marin Dvornik, Vjekoslav Bačić
Adresa: Josipa Hatzea bb

8. MO DIKLO

Predsjednica: Martina Matešić, mob. 098/985-6033
Članovi vijeća (4): Diana Grković, Mario Matešić, Verino Ladiš, Zvonimir Trošelj
Adresa: Krešimirova ob. 164

9. MO DRAČEVAC

Predsjednik: Šime Radošević, mob. 098/290-800
Članovi vijeća (4): Frane Lenkić, Ivica Mičić, Šime Lenkić, Šime Mičić
Adresa: Ulica sv. Nikole Tavelića 51A

10. MO IST

Predsjednica: Josipa Kozulić, mob. 098/913-4413
Članovi vijeća (4): Dragan Komač, Goran Josifovski, Ivan Segarić, Nikola Brok
Adresa: Ist

11. MO JAZINE I

Predsjednik: Marin Vrsaljko, mob. 098/221-448
Potpredsjednik: Ivana Jakovac
Članovi vijeća (5): Davor Karlović, Ivana Knežević, Luka Lučić, Sandi Špaleta, Sandro-Aleksandar Trajkov
Adresa: Ul. kralja Držislava 10 (e-mail:mojazine1@grad-zadar.hr)

12. MO JAZINE II

Predsjednik: Nikola Zorić, mob. 091/1977-415
Članovi vijeća (5): Ante Jurišić, Goran Ban, Ivan Knežević, Jurica Bosna, Vedran Frakin
Adresa: Molatska bb

13. MO KOŽINO

Predsjednik: Mario Medić, mob. 091/935-4248
Članovi vijeća (4): Ivan Poljaković, Ivan Stručić, Ljubomir Pavić, Mate Stručić
Adresa: Kožino, Put Zgona 5 (e-mail:mokozino@grad-zadar.hr)

14. MO MALA RAVA

Predsjednik: Zdenko Simičić, mob. 098/315-988
Članovi vijeća (4): Biserko Simičić, Davor Simičić, Dubravka Čmelić, Stjepana Lukašević
Adresa: Mala Rava 10

15. MO MALI IŽ

Predsjednik: Mladen Lovrin, mob. 098/522-359
Članovi vijeća (4): Aldo Orović, Davor Grubar, Ivica Jelić, Radojka Mijatov
Adresa: Mali Iž

16. MO MALI IŽ - POROVAC

Predsjednik: Silvo Panović, mob. 091/537-9443
Članovi vijeća (4): Davor Marelić, Kažimir Martinović, Maksim Martinović, Rudolf Dumić
Adresa: Mali Iž - Porovac

17. MO MASLINA

Predsjednik: Mate Zorica, mob. 098/132-6491
Članovi vijeća (6): Boris Skroće, Ivan Marušić, Mateo Ujaković, Mirko Jošić, Senad Tokić, Stanislav Urem
Adresa: Franje Petrića 3 b

18. MO MOLAT

Predsjednica: Henryka-Sylwia Tetzlaff-Mračić, mob. 095/808-2156
Potpredsjednik: Duško Dujmov
Članovi vijeća (2): Ivanka Pušar Matunić, Zlatko Matulić
Adresa: Molat

19. MO NOVI BOKANJAC

Predsjednik: Šime Rušin, mob. 091 /792-6548
Članovi vijeća (4): Iva Šimunac, Ivana Miletić, Matea Bačić, Stipe Perica
Adresa: Ul. Alberta Hallera 16

20. MO OLIB

Predsjednik: Branko Bondulić, mob. 091/506-3775
Članovi vijeća (4): Denis Pulišić, Edi Stipičević, Ferdo Frantin, Irena Budeša - Gagić
Adresa: Olib

21. MO PETRČANE

Predsjednica: Silvana Lisica Štokan, mob. 091/154-3487
Članovi vijeća (2): Damir Stanišić, Ivan Plazina
Adresa: Petrčane (e-mail:mopetrcane@grad-zadar.hr)

22. MO PLOČA

Predsjednik: Emil Perović, mob. 098/633-617
Članovi vijeća (4): Ante Radonić, Antonio Perović, Goran Perović, Nino Jurjević - Adžić
Adresa: Ploča

23. MO PLOVANIJA

Predsjednik: Željko Skukan, mob. 098/212-235
Članovi vijeća (6): Andrija Marcelić, Ante Knežević, Boris Frakin, Maja Jergan, Matea Bakmaz, Niko Barišić
Adresa: Ul. Ive Kerdića

24. MO POLUOTOK

Predsjednik: Frane Brajković, mob. 092/387-8673
Članovi vijeća (6): Igor Šokota, Ivan Čulina, Ivan Mišulić, Lucia Kolega, Siniša Šužberić, Vlasta Mišurac
Adresa: Nikole Matafara 2A

25. MO PREMUDA

Članovi vijeća (0):
Adresa: Premuda

26. MO PUNTAMIKA

Predsjednik: Niko Marin, mob. 098/936-5030
Članovi vijeća (6): Davor Šimićev, Eduard Šimićev, Ivan Anić, Marino Pavin, Renato Pavin, Tomislav Luštica
Adresa: Antuna G. Matoša 36

27. MO RIČINA

Predsjednik: Andrija Jurčević, mob. 097/728-1575
Članovi vijeća (5): Božena Bačić, Elena Galac, Livio Stipčević, Robert Šaban, Šime Zelić
Adresa: Josipa Jovića 1

28. MO SILBA

Predsjednica: Diana Klanac, mob. 098/843-270
Članovi vijeća (2): Igor Supičić, Marin Jurić
Adresa: Silba 412

29. MO SINJORETOVO

Predsjednik: Pero Kalfić, mob. 098/136-1188
Članovi vijeća (6): Ante Bobanović, Budimir Genda, Dario Runje, Josip Buconjić, Robert Perica, Slađan Matulina
Adresa: Palih rodoljuba 2

30. MO SMILJEVAC

Predsjednik: Alberto Rogić, mob. 091/400-8507
Članovi vijeća (6): Danijela Rašin, Ivica Kapetanović, Miranda Jamnicki Doimi Di Delupis, Mladen Jelinić, Stipe Mitrović, Željko Bobić
Adresa: Marina Getaldića bb

31. MO STANOVI

Predsjednik: Roland Dukić, mob. 098/332-866
Članovi vijeća (6): Frane Discordia, Marijo Matić, Marin Deur, Mile Knežević, Nikola Zrilić, Pavica Knežević
Adresa: Put Stanova 64

32. MO VELA RAVA

Predsjednik: Nedjeljko Ćuća, mob. 091/513-9443
Članovi vijeća (4): Frane Božin, Ivan Bobić, Mileva Rudić, Sonja Božin
Adresa: Vela Rava

33. MO VELI IŽ

Predsjednik: Siniša Kulišić, mob. 091/576-5311
Članovi vijeća (4): Renata Jurić, Denis Barić, Maja Sučić, Stiven Cvitanović
Adresa: Veli Iž

34. MO VIDIKOVAC

Predsjednik: Jure Knežević, mob. 095/913-4021
Članovi vijeća (6): Antonio Dokoza, Ivan Dundović, Ivan Ivandić, Jure Marinović, Martina Miočić, Šime Čolak
Adresa: Ul. Mile Gojsalić 12

35. MO VIŠNJIK

Predsjednik: Ante Gospić, mob. 098/904-6538
Članovi vijeća (8): Ankica Šarić, Ilija Balta, Ivan Mišković, Ivica Jukić, Tihomir Kocanović, Tina Jurjako, Tino Festini, Željko Kovačević
Adresa: Grigora Viteza 1 a

36. MO VOŠTARNICA

Predsjednik: Marinko Mikić, mob. 098/532-016
Članovi vijeća (6): Darijo Vrsaljko, Davor Peterko, Josipa Škalabrin, Milan Sanković, Neven Petrović, Vladimir Bulić
Adresa: Veslačka 2 (e-mail:mo.vostarnica@grad-zadar.hr)

37. MO ZAPUNTEL

Predsjednik: Žarko Martedić, mob. 091/522-7650
Članovi vijeća (4): Božo Jerkin, Branislav Perač, Dinko Martedić, Senija Petričić
Adresa: Zapuntel