Uzurpaciju  zelenih  površina koje su u  suprotnosti s uporabnom dozvolom izgrađenih građevina, građani mogu prijaviti  Odsjeku komunalnog redarstva na: