Vezani dokumenti

ODLUKA o odgodi dospijeca komunalne naknade.pdf Odluka o djelomicnom oslobodenju placanja komunalne naknade u djelatnostima pogodenim koronavirusom ( COVID -19).pdf ODLUKA o komunalnom redu.pdf ODLUKA o komunalnim djelatnostima.pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima[2].pdf ODLUKA o prekopavanju javnih povrsina i nerazvrstanih cesta na podrucju Grada Zadra.pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekopavanju javnih povrsina i nerazvrstanih cesta na podrucju Grada Zadra.pdf ODLUKA o komunalnoj naknadi.pdf Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi.pdf Odluka o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja mijesanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na podrucju Grada Zadra.pdf Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja mijesanog komunalnog i biorazgradivog otpada na podrucju Grada Zadra.pdf Odluka o mjerama za sprjecavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbacenog otpada na podrucju Grada Zadra.pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama za sprecavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbacenog otpada na podrucju Grada Zadra.pdf ODLUKA o nerazvrstanim cestama.pdf ODLUKA o reklamiranju na podrucju Grada Zadra (procisceni tekst).pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju. na podrucju Grada Zadra.pdf ODLUKA o organizaciji i nacinu naplate parkiranja u Gradu Zadru[1].pdf ODLUKA o dopuni Odluke o organizaciji i nacinu naplate parkiranja u Gradu Zadru.pdf Odluka o odredivanju i uredenju prometa na podrucju pjesacke zone Poluotok u Zadru (GGZ 5-18).pdf Lokacije pretovarnih mjesta Poluotok.pdf Odluka o korištenju Gata na Obali kralja Petra Krešimira IV.pdf Tigrasti komarac - Savjeti za uklanjanje legla.pdf Odluka o obavljanju dimnjacarskih poslova.pdf Dimnjacari koncesije 2018-2022.pdf Plan dimnjacarskih podrucja - tekst.pdf Plan dimnjacarska podrucja - karta - kopno.pdf Plan dimnjacarskih podrucja - karta - otoci.pdf Cjenik dimnjacarskih usluga Glasnik Grada Zadra br. 3-14.pdf Odluka o nacinu uklanjanja dotrajalih,ostecenih i napustenih vozila.pdf PROGRAM ODRZAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA ZADRA ZA 2020. GODINU.pdf