Grad Zadar


e-mail: savjet.mladih@grad-zadar.hr


Mini program za mlade

Savjet mladih Grada Zadra poziva na mini program za mlade koji će se održati 20. i 21. studenog u Studentskom klubu Božo Lerotić.

Brošura o financijskoj pismenosti

Brošura Savjeta mladih


Izvješće o radu za 2018.

SPORT & ZDRAVLJE1 2 3 4