Zakon  o procjeni vrijednosti nekretnina ( Narodne novine broj 78/2015 ) regulira procjenu vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj koju mogu vršiti jedino ovlaštene osobe: stalni sudski vještaci  i stalni sudski  procjenitelji.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja uspostavilo je informacijski sustav prostornog uređenja koji sadrži modul eNekretnine – sustav tržišta nekretnina sa zbirkom kupoprodajnih cijena i planom približnih vrijednosti.

Sukladno ''Pravilniku o informacijskom sustavu tržišta nekretnina'' ( Narodne novine broj 114/15, 122/15 )  ovlašteni korisnici  aplikacije eNekretnine su :

  1. službenici Ministarstva zaduženi za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe visokog procjeniteljskog povjerenstva,
  2. službenici upravih i/ili stručnih tijela županije i velikog grada za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe procjeniteljskog povjerenstva,
  3. procjenitelji i zaposlenici pravne osobe ovlaštene za procjene vrijednosti nekretnina,
  4. ovlašteni posrednici u prometu nekretnina upisani u Registar posrednika u prometu nekretnina,
  5. članovi procjeniteljskog i visokog procjeniteljskog povjerenstva,
  6. izrađivači početnog stanja približnih vrijednosti.

Temeljem odredbi članaka  12. do  15. Pravilnika svi ovlašteni korisnici mogu  pregledavati ograničeni set podataka iz zbirke, te  dobiti osnovne informacije o nekretnini.  Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja  objavilo je detaljne upute na stranicama  PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP APLIKACIJI eNekretnine.

Kontakt :
tel      : 023/ 208-083
email : pavica.knezevic@grad-zadar.hr

tel      : 023/ 208-134
email : iva.stipcevicpantalon@grad-zadar.hr