Registar nekretnina Grada Zadra
Registar nekretnina Grada Zadra

Registar nekretnina Grada Zadra

Registar imovine Grada Zadra, ustrojen i službeno objavljen na mrežnim stranicama Grada Zadra u lipnju 2019. godine, obuhvaća podatke o imovini Grada Zadra kojom upravlja Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i to: građevinska zemljišta u vlasništvu Grada Zadra, stanovi i stambeni objekti u vlasništvu Grada Zadra, poslovni prostori u vlasništvu Grada Zadra i javne površine u zakupu.