Izvješće o tržištu nekretnina na području Grada Zadra

Izvješće o tržištu nekretnina
Izvješće o tržištu nekretnina

Stupanjem na snagu Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina ("Narodne novine", broj 78/15), uređena je obveza grada na izradu godišnjeg Izvješća o tržištu nekretnina za prethodnu kalendarsku godinu, evidentiranih u Zbirci kupoprodajnih cijena te objavu istog na mrežnim stranicama uz prethodnu suglasnost Povjerenstava do 31. ožujka tekuće godine.