Ivana Dadić
službenica za informiranje

tel: 023  208 173
fax: 023 315 932
e-mail: 
idadic@grad-zadar.hr