Upravni odjel

Upravni odjel za odgoj i školstvo
Upravni odjel za odgoj i školstvo

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Zadra od 13. studenoga 2013. godine (Glasnik Grada Zadra, broj 14/2013.) Upravni odjel za odgoj i školstvo uređen je kao unutarnja ustrojstvena jedinica s definiranim područje rada. Upravni odjel za odgoj i školstvo obavlja poslove kojima se osiguravaju uvjeti za zadovoljavanje potreba stanovnika Grada Zadra u područjima predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja.

Poslovi Upravnog odjela za odgoj i školstvo:

 • osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova odgoja i obrazovanja, praćenje rada poslovanja gradskih ustanova odgoja i obrazovanja,
 • pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i školstva iznad državnog pedagoškog standarda koji se financira iz gradskog proračuna - programa produženog boravka,
 • stipendiranje darovitih srednjoškolaca i studenata,
 • sudjelovanje u organizaciji posebnih prigoda iz područja obrazovanja i odgoja, 
 • osiguranje drugih programa u funkciji odgoja i obrazovanja
 • vođenje brige o objektima gradskih ustanova odgoja i obrazovanja koja obuhvaća:
  • poslove gospodarenja i održavanja objekata (hitne intervencije, tekuće i investicijsko održavanje),
  • izradu svih potrebnih planova i troškovnika za izvođenje radova na objektima
  • praćenje šteta na objektima i pripremu dokumentacije radi refundacije šteta.