U skladu sa zakonskim odredbama, Grad Zadar svake godine u Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu utvrđuje šire javne potrebe u djelatnosti predškolstva i osnovnog školstva koje obuhvaćaju:

  1. Izvanškolske aktivnosti
  2. Program produženog boravka
  3. Centri izvrsnosti: matematika, fizika i informatika
  4. Financiranje nabave drugih obrazovnih materijala
  5. Projekti prehrane u školi
  6. Program ranog učenja učenja stranih jezika od prvog razreda
  7. Program potpore stručnim službama osnovnih škola Grada Zadra - logoped/pedagog
  8. Program predškole
  9. Centar DaR