U skladu sa zakonskim odredbama, Grad Zadar svake godine u Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu utvrđuje šire javne potrebe u djelatnosti predškolstva i osnovnog školstva koje obuhvaćaju:

  1. Program produženog boravka
  2. Program osobnih pomoćnika u nastavi (Škola PUNa mogućnosti)
  3. Program ranog učenja učenja stranih jezika od prvog razreda
  4. Centri izvrsnosti: matematika, fizika i informatika
  5. Podrška stručnom timu vrtića drugih osnivača
  6. Sufinanciranje nabave školskih udžbenika
  7. Program potpore stručnim službama osnovnih škola Grada Zadra
  8. Projekt prehrane u školi
  9. Programi koji se financiraju u OŠ Voštarnica