Stipendiranje učenika i studenata sredstvima gradskog proračuna provodi se temeljem javnog natječaja koji se objavljuje u dnevnom i tjednom tisku, u pravilu u mjesecu studenom za iduću školsku/akademsku godinu.

Pravilnik o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima donijelo je Gradsko vijeće Grada Zadra na 23. sjednici održanoj 23. prosinca 2019. godine. Pravilnik je objavljen u Glasniku Grada Zadra broj 15. od 27. prosinca 2019. godine.