Stipendiranje učenika i studenata sredstvima gradskog proračuna provodi se temeljem javnog natječaja koji se objavljuje u dnevnom i tjednom tisku, u pravilu u mjesecu studenom za iduću školsku godinu.

Pravilnik o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima donijelo je Gradsko vijeće Grada Zadra na 4. sjednici održanoj 23. listopada 2009. godine. Pravilnik je objavljen u Glasniku Grada Zadra broj 13. od 30. listopada 2009. godine.

Nakon uspoređivanja teksta u Glasniku Grada Zadra br. 13. od 29.10.2009. godine Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima, dogodila se tiskarska pogreška u članku 8. te se zbog toga ponavlja cijeli tekst Pravilnika. Ispravak Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima donijelo je Gradsko vijeće Grada Zadra na 4. sjednici, održanoj 23.10.2009., a objavljen je u Glasniku Grada Zadra broj 18/2010. od 25. siječnja 2010. godine.

Na temelju članka 27. Statuta Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, broj 9/09), Gradsko vijeće Grada Zadra, na 25. sjednici, održanoj 14.10.2011. donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima. Odluka je objavljena u Glasniku Grada Zadra broj 12/2011. od 18. listopada 2011. godine.

Na temelju članka 27. Statuta Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Zadra, na 23. sjednici, održanoj 23.12.2019. donijelo je Pravilnik o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima