Predškolski program obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u vrtićima u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08 i 90/10). Na području Grada Zadra predškolski odgoj i obrazovanje provode se u tri ustanove kojima je osnivač Grad Zadar: Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sunce i Dječji vrtić Latica, te u ustanovama drugih osnivača, privatnim i vjerskim vrtićima.