Od školske 2017./2018. do 2020./2021. ovim projektom je osigurano voća/povrća i mlijeka i mliječnih proizvoda za 1.867.904,48 kuna.

Dana 8. rujna 2020. godine sukladno javnom pozivu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za podnošenje zahtjeva za sudjelovanje u projektu Školska shema, Grad Zadar je četvrtu godinu zaredom iskazao interes te je kao osnivač osnovnoškolskih ustanova prijavio 9 osnovnih škola: OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šime Budinića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Smiljevac, OŠ Zadarski otoci, OŠ Bartula Kašića i OŠ Voštarnica. Isporuka voća i povrća (od 1. do 8. razreda) i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda (od 1. do 4. razreda) u okviru Školske sheme odvijat će se najmanje jednom tjedno u dane održavanja nastave u školskoj 2020./2021. godini, počevši od 15. listopada 2020., a u skladu sa školskim kalendarom tijekom razdoblja provedbe.

Odlukom Agencije za plaćanja, Gradu Zadru je odobren iznos prava na potporu od 601.629,06 kuna za školsku 2020./2021. godinu.