Od školske 2017./2018. do 2020./2021. ovim projektom je osigurano voća/povrća i mlijeka i mliječnih proizvoda za 1.867.904,48 kuna.

Dana 8. rujna 2020. godine sukladno javnom pozivu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za podnošenje zahtjeva za sudjelovanje u projektu Školska shema, a Grad Zadar je četvrtu godinu zaredom iskazao interes te je kao osnivač osnovnoškolskih ustanova prijavio 9 osnovnih škola: OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šime Budinića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Smiljevac, OŠ Zadarski otoci, OŠ Bartula Kašića i OŠ Voštarnica. Isporuka voća i povrća (od 1. do 8. razreda) i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda (od 1. do 4. razreda) u okviru Školske sheme odvijat će se najmanje jednom tjedno u dane održavanja nastave u školskoj 2020./2021. godini, počevši od 15. listopada 2020., a u skladu sa školskim kalendarom tijekom razdoblja provedbe.

Odlukom Agencije za plaćanja, Gradu Zadru je odobren iznos prava na potporu od 601.629,06 kuna za školsku 2020./2021. godinu.

Dana 26. kolovoza 2021. godine objavljen je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u novoj Školskoj shemi 2021./2022, a Grad Zadar petu godinu zaredom iskazuje interes za sudjelovanje.

Školska shema u školskoj godini 2021./2022. provodi se na području čitave Republike Hrvatske od l. kolovoza 2021. do 31. srpnja 2022. godine sukladno novom Pravilniku o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. (Narodne novine 93/2021).

U okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi ponuditi će se učenicima kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano u nastavne dane tijekom školske godine.

Voće i povrće ponuditi će se učenicima u osnovnim i srednjim školama, a mlijeko i mliječni proizvodi učenicima od 1. do 8. razreda osnovnih škola.