Od školske 2017./2018. do 2022./2023. ovim projektom je osigurano voća/povrća i mlijeka i mliječnih proizvoda za 2.856.455,01 kuna.

 

Dana 25. kolovoza 2022. godine objavljen je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u novoj Školskoj shemi 2022./2023, a Grad Zadar šestu godinu zaredom iskazuje interes za sudjelovanje.

Školska shema u školskoj godini 2022./2023. provodi se na području čitave Republike Hrvatske od l. kolovoza 2022. do 31. srpnja 2023. godine sukladno Pravilniku o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. (Narodne novine 93/2021)

U okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi ponuditi će se učenicima kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano u nastavne dane tijekom školske godine.

Voće i povrće ponuditi će se učenicima u osnovnim i srednjim školama, a mlijeko i mliječni proizvodi učenicima od 1. do 8. razreda osnovnih škola.