Od školske 2017./2018. do 2019./2020. ovim projektom je osigurano voća/povrća i mlijeka i mliječnih proizvoda za 1.266.275,42 kuna.

U kolovozu 2019. godine sukladno javnom pozivu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za podnošenje zahtjeva za sudjelovanje u projektu Školska shema, Grad Zadar je treću godinu zaredom iskazao interes te je kao osnivač osnovnoškolskih ustanova prijavio 9 osnovnih škola: OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šime Budinića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Smiljevac, OŠ Zadarski otoci, OŠ Bartula Kašića i OŠ Voštarnica. Isporuka voća i povrća (od 1. do 8. razreda) i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda (od 1. do 4. razreda) u okviru Školske sheme odvijat će se najmanje jednom tjedno u dane održavanja nastave u školskoj 2019./2020. godini, počevši od 15. listopada 2019., a u skladu sa školskim kalendarom tijekom razdoblja provedbe.

Odlukom od 15. listopada 2019. godine Gradu Zadru je za voće i povrće odobreno pravo na potporu u iznosu od 232.900,00 kn bez PDV-a, a za mlijeko i mliječne proizvode potpora iznosi 187.935,00 kn bez PDV-a. Grad je dobio i predujam iznosa PDV-a od 54.708,55 kuna.