Programi u OŠ Voštarnica
Programi u OŠ Voštarnica

Proračunom su planirana sredstva za program nabave didaktičke opreme i sufinanciranje prehrane učenika u OŠ Voštarnica koje transferira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, te program pomoći u nastavi realizacija kojeg bi započela od školske 2019./2020. godine.