Na ovoj stranici objavljuju se privremene i konačne bodovne liste stipendija koje dodjelujuje Grad Zadar na temelju Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima (Glasnik Grada Zadra, broj 13/09, 18/10, 12/11 i 10/15). 

Ovdje se objavljuju i liste dodijeljenih stipendija studentima slabijeg imovnog stanja na temelju Ugovora o donaciji između OTP Banke Hrvatska d.d. i Grada Zadra.

 

Na temelju članka 16. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima (Glasnik Grada Zadra, broj: 13/09, 18/10, 12/11 i 10/15), Povjerenstvo je na sjednici, održanoj 2. veljače 2018. godine, u t v r d i l o