Erasmus+ Projekt EU ZaDar – Korak naprijed u predškolskom obrazovanju

Grad Zadar će realizirati Erasmus+ projekt i to iz domene predškolskog odgoja.

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja (opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih i sporta.   

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te radu u području mladih i sporta. Posebno je usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

 

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga: Erasmus+ za 2020. godinu, Ključna aktivnost 1 u području odgoja i obrazovanja, na koji su se, pored predškolskih i osnovnoškolskih ustanova, mogle prijaviti i jedinice lokalne samouprave, pristiglo je 165 prijava, a za financiranje je odabrano njih 55. Grad Zadar zauzeo je visoko treće mjesto po broju bodova (96 bodova) za projekt EU ZaDar – Korak naprijed u predškolskom obrazovanju.

Partneri Grada Zadra na ovom projektu su DV Radost, DV Sunce, DV Maslačak, DV Ribica, DV Žuto pače te DV Golubica.

Ukupna vrijednost projekta je 25.944,00 eura.

Provedbu, koja će trajati od 31. prosinca 2020. do 31. prosinca 2021., koordinira akreditirana Agencija za mobilnost i programe EU.

 

Grad Zadar ovim projektom želi nastaviti poticati predškolske ustanove na uvođenje inovacija u modelima odgoja, učenja i poučavanja kroz individualni pristup djeci različitih razvojnih karakteristika (darovita djeca, djeca s teškoćama u razvoju i sl.), ali i na koncipiranje, verificiranje i implementiranje specijaliziranih usluga poput Montessori programa, ranog učenja engleskog jezika, odgoja za održivi razvoj, senzorne integracije djece s teškoćama u razvoju i dr., a koji do sada u našim predškolskim ustanovama nismo nudili ili je uslugu potrebno nadograditi, odnosno modernizirati.

Projekt se dakle temelji na dodatnom razvoju inovativnih usluga: Montessori programa, odgoja za održivi razvoj, ranom učenju engleskog jezika i senzornoj integraciji u zadarsko predškolstvo te se njime dodaje EU dimenzija kod multiplikacije primjera dobre prakse s mobilnosti.

Opći cilj ovog projekta je realizacija mobilnosti za 12 odgojitelja i 3 člana mobilnog stručnog tima (pedagog, psiholog, zdravstveni voditelj) iz 6 partnerskih predškolskih ustanova u Zadru čija je svrha: 1. Job Shadowing u Sloveniji, Latviji, Engleskoj i Španjolskoj - stjecanje znanja, vještina i kompetencija na području uvođenja i provedbe specijaliziranih usluga u predškolstvu, a koje se tiču obogaćenih programa za rad s djecom poput Montessori programa, senzorne integracije vrtićkog okruženja u radu s djecom s TUR, odgoja za održivi razvoj, ranog učenje engleskog jezika;  te 2. Strukturirani tečajevi u Italiji i Cipru -  jačanje u radu za promoviranje i implementiranje zdravih stilova života, prevencije stresa i stvaranja inkluzivnog okruženja za djecu predškolske dobi.

Specifični ciljevi su  poboljšati kompetencije ciljnih skupina - odgojitelja i članova stručne službe za uvođenje inovacija u predškolske ustanove kroz istraživanje različitih primjenjivih metoda i alata te programa u sklopu mobilnosti.

Erasmus + EU ZaDar – Korak naprijed u predškolskom obrazovanju je strateški nastavak započetog u okviru projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja jer su temelji za uvođenje Montessori programa, senzorne integracije, odgoja za održivi razvoj te ranog učenja engleskog jezika stvoreni osiguravanjem opreme i edukacija za odgojitelje.

Partnerske ustanove Grada Zadra će realizacijom ove mobilnosti ostvariti nužne kontakte i poznanstva u više različitih odgojno – obrazovnih sustava, kako bi stvorio širi spektar multiplikacije primjera dobre prakse, prvenstveno na području uvođenja inovacija, kreiranja strateških dokumenata, smjernica, planova i programa permanentnog usavršavanja predškolskog kadra, kako bi se išlo u korak s naprednijim zemljama EU.

Provedba projekta i mobilnosti bit će prilagođena eventualnim izvanrednim okolnostima.

https://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/odluka-o-dodjeli-financijske-potpore-za-projektne-prijedloge-u-okviru-kljucne-aktivnosti-1-za-podrucje-odgoja-i-opceg-obrazovanja-rok-11-veljace-2020/

www.mobilnost.hr