Grad Zadar i Institut za razvoj obrazovanja od 2017. godine organiziraju Sajam stipendija i visokog obrazovanja u Zadru koji se održava u Zadru. Prve dvije godine Sajam je održan u prostoru Arsenala, a 2019. godine preselio se na Sveučilište u Zadru, Obala kralja Petra Krešimira IV/2.

Na do sada održanim Sajmovima sudjelovali su izlagači iz Zadra, drugih dijelova Hrvatske i Europe koji su predstavljali svoje studijske programe i različite programe stipendiranja. Svake godine Sajam stipendija se organizira u tri sveučilišna grada u Hrvatskoj, te započinje sa sajmom u Zadru, te se nastavlja sa sajmovima u Zagrebu i u Rijeci.

Sajam stipendija i visokog obrazovanja jedinstven je događaj na kojem se na jednom mjestu u jednom danu predstavljaju stipendije i drugi oblici financijske potpore, studijski programi i šira obrazovna ponuda dostupna srednjoškolcima i studentima u Hrvatskoj i inozemstvu. Među izlagačima Sajma koji imaju različite programe stipendiranja nalaze se predstavnici lokalne zajednice poput Grada Zadra, predstavnici Sveučilišta u Zadru ali i drugih hrvatskih sveučilišta, predstavnici veleučilišta poput Veleučilišta u Šibeniku i Veleučilišta Marko Marulić u Kninu. Predstavila su se i inozemna visoka učilišta poput RIT Croatia. Na Sajmu se predstavljaju i državne stipendije Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao i stipendije za mobilnost i studentsku razmjenu Agencije za mobilnost i programe EU. Uz navedene, na sajmovima su se predstavljale i razne tvrtke, te strani kulturni centri iz Njemačke (DAAD-Njemačka služba za akademsku razmjenu), Velike Britanije(British Council Croatia) i Austrije (Advantage Austria).

Sajam stipendija i visokog obrazovanja organizira se s ciljem proširivanja pristupa visokom obrazovanju te zbog uspješnijeg završavanja studija za sve one koji već studiraju. Stipendije su vrlo važan čimbenik koji može potaknuti na studiranje te pomoći svim onima koji već studiraju da čim uspješnije i na vrijeme završe studij, tj. da uspješno pronađu posao nakon završetka studija.

Grad Zadar primjer je proaktivne lokalne samouprave koja stipendiranjem srednjoškolaca i studenata ulaže u obrazovanje svojih građana te im na taj način olakšava upis i završetak školovanja i studiranja. Uz Grad Zadar, su-organizator Sajma je Institut za razvoj obrazovanja koji se zalaže se za pravedno i dostupno visoko obrazovanje kroz osiguravanje jednakih mogućnosti u obrazovanju svima u skladu sa sposobnostima te je u svom radu posebno usmjeren na podzastupljene i ranjive društvene skupine u ostvarivanju njihovih obrazovnih ciljeva.

Vezane fotografije