Upravni odjel za odgoj i školstvo


Grad Zadar osigurava radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola

Financiranje nabave drugih obrazovnih materijala za školsku 2020./2021. godinu – Grad Zadar osigurava radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola

Učenicima i studentima isplaćene stipendije

23. lipnja 2020. godine isplaćene su stipendije novim korisnicima, za učeničku/akademsku 2019./2020. godinu.


Novi murali na Višnjiku

Dobra suradnja ŠC-a Višnjik i Škole primijenjene umjetnosti i dizajna.

Konačna bodovna lista za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/akademskoj godini 2019/2020. godini

Povjerenstvo za stipendiranje i odobravanje drugih oblika potpore učenicima i studentima.

Zahvalnica ŠC-a Višnjik Školi primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar

Mural o sportu učenika Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar.



1 2 3 4