Konačne rang liste stipendija
Konačne rang liste stipendija

Grad Zadar za školsku/akademsku 2023./2024. godinu objavljuje konačne rang liste stipendija koje dodjeljuje na temelju Pravilnika o stipendiranju i drugih oblika potpore učenicima i studentima (Glasnik Grada Zadra 15/19).