POZIV KANDIDATIMA NA ODABIR STANA-POS
POZIV KANDIDATIMA NA ODABIR STANA-POS
KANDIDATIMA S PROČIŠĆENE KONAČNE LISTE REDA PRVENSTVA

POVJERENSTVO ZA UTVRĐIVANJE

LISTE REDA PRVENSTVA

 

     KLASA: 370-01/15-01/14

URBROJ: 2198/01-2-22-26

Zadar, 19. rujna 2022. godine

 

 KANDIDATIMA S PROČIŠĆENE KONAČNE LISTE REDA PRVENSTVA

 PREDMET: POZIV NA ODABIR STANA

            Pozivaju se kandidati s Pročiščene konačne liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na lokaciji Crvene kuće u Zadru koji su pristupili prvom krugu odabira stanova, ali zbog ograničenja kvadrature nisu mogli birati stan, da se odazovu II. krugu odabira neprodanih stanova koji će se održati u zgradi gradske uprave Grada Zadra, Zadar, Brne Krnarutića 13, 3. kat, ured broj 16, dana 27. rujna 2022. godine, sukladno redosljedu na Pročišćenoj listi reda prvenstva, a prema slijedećoj satnici:

SAT                    REDNI BROJ NA LISTI

 

 • 8,30                         60
 • 8,50                         62
 • 9,10                         73
 • 9,30                         75
 • 9,50                         77
 • 10,10                       78
 • 10,30                       79
 • 10,50                       80
 • 11,10                       87
 • 11,30                       90
 • 12,10                       99
 • 12,30                     100                             
 • 12,50                     103
 • 13,10                     104
 • 13,30                     105

 Ukoliko se kandidati s Pročišćene konačne liste reda prvenstva ne odazovu pozivu na odabir stana, smatrat će se da su odustali od kupnje stana, a daljnji izbor stanova nastavit će se sukladno redosljedu na Pročišćenoj listi reda prvenstva.

 U slučaju da je pojedini kandidat osobno spriječen odazvati se pozivu na odabir stana, umjesto takvog kandidata može pristupiti njegov opunomoćenik na temelju ovjerene punomoći, koji će u njegovo ime i za njegov račun moći odabrati stan.

 Predvidiva prodajna cijena stana iznosi 1.193,44 E/m2, te će ista vrijediti za kvadraturu stana koju kandidati mogu birati sukladno članku 14. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra“, broj 9/22), dok u slučaju odabira većeg stana, razliku kvadrata plaćaju po tržišnoj cijeni.

 Molimo kandidate da prilikom odabira stana predoče potvrdu o kreditnoj sposobnosti te, ako je došlo do povećanja broja članova obiteljskog domaćinstva, također predoče dokaz o tome.

 

                                                                                                  Predsjednica Povjerenstva :

                                                                                                        Iva Zubčić, dipl.iur.