J A V N I  N A T J E Č A J za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova po programu POS
J A V N I N A T J E Č A J za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova po programu POS

Gradonačelnik Grada Zadra raspisao je Javni natječaj za kupnju stana po programu POS-a na području Grada Zadra, predio Smiljevac radi utvrđivanja Liste reda prvenstva.

Tekst javnog  natječaja s obrascem ( zahtjevom)  objavljen je na mrežnoj stranici Grada Zadra www.grad-zadar.hr. Zahtjev se može i osobno preuzeti  u pisarnici Grada Zadra, Narodni trg 1.

Ispunjeni zahtjev sa svom dokumentacijom potrebno je dostaviti zaključno do 25. lipnja 2024. godine na pisarnicu Grada Zadra ili putem pošte na  adresu Grad Zadar, Narodni trg 1. 23 000 Zadar, uz naznaku: „Ime, prezime i adresa- zahtjev za kupnju stana iz programa POS-a - Grad Zadra - NE OTVARAJ“.

Dodatne informacije podnositelji zahtjeva mogu dobiti na kontakt broj 023/208-136 i 023/208-161 ili putem e- mail adrese iva.stipcevicpantalon@grad-zadar.hr.