Grad Zadar objavljuje Registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi. Objava registra propisana je Zakonom o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16114/22) i Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", br. 25/1385/15 i 69/22) te Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 101/17144/20 i 30/23).

Od 1. siječnja 2018. godine Grad Zadar, u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 2.650,00 eura.