Informacija o pokretanju postupka strateške procjene i izradi strateške studije

Informacija o pokretanju postupka strateške procjene i izradi strateške studije

Određivanje sadržaja strateške procjene utjecaja na okoliš Plana održive urbane mobilnosti Grada Zadra

URBAN AGENDA FOR THE EU │ Sustainable Tourism Partnership │ Mreža za održivi turizam

URBAN AGENDA FOR THE EU │ Sustainable Tourism Partnership │ Mreža za održivi turizam

Grad Zadar je zajedno sa Gradom Šibenikom 13. i 14. ožujka 2024. godine bio domaćin 10. tematskog sastanka partnerstva za održivi turizam


Održan početni sastanak projekta "Widespread School"

Održan početni sastanak projekta "Widespread School"

U organizaciji vodećeg partnera od 13. do 15.12.2023. godine u gradu Reggio Emilia (Italija) održan je početni sastanak projekta WIDESPREAD SCHOOL

Peto izdanje My Smart City Hackathona Zadar 2023

Peto izdanje My Smart City Hackathona Zadar 2023

Ovogodišnja tema je umjetna inteligencija

Grad Zadar sudjelovao na sastancima mreže za održivi turizam u Sevilli

Grad Zadar sudjelovao na sastancima mreže za održivi turizam u Sevilli

URBAN AGENDA FOR THE EU │ Održivi turizam


Brošure