14. svibnja  – prvi Hrvatski dan šećerne bolesti

14. svibnja – prvi Hrvatski dan šećerne bolesti

Tribina „Dijabetes i hitna stanja - kako ih prepoznati i kako pomoći osobi kojoj je pozlilo“ održat će se u petak, 13.05.2022. u GKZD u 18.00 sati

Gradonačelnik Dukić: ove palače simbol su naše obnove koja nam donosi novu vrijednost za zadarsku kulturnu baštinu i umjetnost

Gradonačelnik Dukić: ove palače simbol su naše obnove koja nam donosi novu vrijednost za zadarsku kulturnu baštinu i umjetnost

Svečano otvorena Providurova palača - zadarska kuća kulture.

Otvorenje Providurove palače 20. travnja

Otvorenje Providurove palače 20. travnja

Predstavljen program u povodu otvorenja Providurove palače u Zadru - Prošlost i budućnost kulture Zadra.


Interaktivna kreativna CERV radionica za razvoj projektnih ideja u Zadru

Interaktivna kreativna CERV radionica za razvoj projektnih ideja u Zadru

Radionica će se održati 11. travnja 2022. u multimedijalnoj dvorani Koncertnog ureda Zadar.

Objavljeno prethodno savjetovanje za radove na izgradnji višeosjetilnog-senzoričkog parka „Vruljica“ u sklopu EU projekta „Inclusive Play“

Objavljeno prethodno savjetovanje za radove na izgradnji višeosjetilnog-senzoričkog parka „Vruljica“ u sklopu EU projekta „Inclusive Play“

Grad Zadar priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za radove na izgradnji višeosjetilnog-senzoričkog parka „Vruljica“

Održana uvodna konferencija projekta „darZa sySTEM – STEMiziraj se!“

Održana uvodna konferencija projekta „darZa sySTEM – STEMiziraj se!“

Popularizacija učenja kroz razvoj STEM vještina, kritičkog razmišljanja i zaključivanja te poticanje samostalnog kreativnog razvoja djeteta.


Brošure