Sustav javnih bicikala Zadar
Sustav javnih bicikala Zadar

Od prve uspostave 2016. godine, sustav javnih bicikala u gradu Zadru se kontinuirano proširuje. U 2019. godini postavljeni sustav javnih gradskih bicikala proširen je na ukupno 6 lokacija s 16 klasičnih te 8 električnih bicikala, financirano sredstvima Europske unije te sredstvima ministarstva turizma I sporta. 

Grad Zadar proširuje sustav javnih gradskih bicikala kroz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša I energetsku učinkovitost.

Ovaj projekt pomaže u smanjenju prometnih gužvi i potiče na korištenje alternativnih prijevoznih sredstava prihvatljivijih za okoliš, rješavanju problema parkiranja u užem gradskom središtu, doprinosi obogaćenju turističke ponude, pozicioniraju grada kao poželjne cikloturističke destinacije i općenito utječe na poboljšanje kvalitete života u gradu.

Sustav javnih gradskih bicikala na području grada Zadra trenutno obuhvaća 8 lokacija (Kolodvor, Poluotok-kod mosta, Puntamika, Kolovare, Novi kampus, Sveučilište- kod menze, Višnjik, Gaženica) koje sadrže ukupno 26 klasičnih te 12 električnih bicikala.

Ovim projektom je planirano proširenje za jednu dodatnu lokaciju s terminalom koja će sadržavati ukupno 8 električnih bicikala, 10 stalaka za električne bicikle te 4 stalka za klasične bicikle.

Također, uključeno je i održavanje cjelokupnog sustava javnih gradskih bicikala u razdoblju od 12 mjeseci.